Helpen te begrijpen wat dierenwelzijn inhoudt en bijdragen aan respectvol en kundig omgaan met dieren

Interactieve Cursus Dierenwelzijn

Dierenwelzijn is een belangrijk beleidsthema van de overheid. Ze vindt dat er meer aandacht voor nodig is in onderwijs, praktijk en onderzoek. Daarom is een cursus dierenwelzijn ontwikkeld voor mbo.

Citaverde College Horst, AOC Oost Almelo,  Dierenbescherming, Wageningen UR Livestock Research en het Ontwikkelcentrum hebben daarom een interactieve webbased Cursus Dierenwelzijn ontwikkeld. Dit deden zij onder begeleiding van het Lectoraat Welzijn van Dieren van Hogeschool VHL  Leeuwarden.

De Cursus Dierenwelzijn is primair bedoeld voor het mbo en de Dierenbescherming. Ze geeft inhoud aan het abstracte begrip dierenwelzijn. Cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken. De cursus behandelt de onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die een belangrijke invloed hebben op dierenwelzijn. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: mensen hebben verschillende meningen over hoe je met dieren hoort om te gaan. Diergroepen die aan bod komen, zijn gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren.

De cursus is voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk op het Dierenwelzijnsweb en voor het mbo groen in de vorm van zes leereenheden via het Onderwijsportaal van Groen Kennisnet.

Links