Internationaal competente groene mbo'ers opleiden

Internationale competenties in het mbo

Om de Nederlandse koploperspositie in het groene domein in de mondiale economie te behouden, hebben bedrijven medewerkers nodig die internationale competenties beheersen.

Wellantcollege onderzoekt in samenwerking met een aantal andere groene onderwijsinstellingen welke internationale competenties belangrijk zijn voor afgestudeerden van het groen mbo. Internationale bedrijven binnen Nederland en Europese bedrijven met Nederlandse werknemers, hebben hieraan meegewerkt. Dit overzicht van de internationale competenties wordt na vaststelling door het landelijk kenniscentrum Aequor opgenomen in de kwalificatiedossiers van groene mbo-opleidingen. Studenten die deze competenties verwerven, zullen daarmee voldoende toegerust zijn om in een internationale setting aan de slag te gaan.

Wellantcollege werkt in dit project samen met De Groene Welle, AOC Terra, Citaverde College, Clusius College en Stoas Wageningen | Vilentum Hogeschool.

Links