Samenwerken met China voor internationale tuinbouwopleidingen

Internationale tuinbouwopleiding Lentiz Naaldwijk

MBO Greenport (Naaldwijk) van Lentiz Opleidingen ontwikkelt met twee Chinese partnerscholen een internationaal erkend, Engelstalig opleidingsprogramma voor de tuinbouw op niveau 4.

Tien Chinese studenten hebben inmiddels samen met Nederlandse mbo-studenten deze opleiding met succes afgerond. Lentiz speelt met haar initiatief in op de behoefte van de zeer internationaal georiënteerde Westlandse tuinbouwbedrijven. Zij hebben vestigingen in het buitenland - waaronder China - en verwachten dat MBO Greenport studenten opleidt die inzetbaar zijn in een internationale markt. Door Chinese studenten te laten deelnemen in de opleiding, bouwen docenten en studenten contacten op met Chinezen,  neemt hun taalvaardigheid toe en maken ze kennis met cultuurverschillen. Voor Lentiz Opleidingen is dit een aanzet voor het internationaal kenniscentrum dat de school wil worden. Ze werkt daarvoor met andere groene onderwijsinstellingen samen in het project International Hortitechnical Knowledge Centers.

Links