Studenten kleden kistdam aan in rivier

Aankleding kistdam rivier de Hollandse IJssel

In opdracht van het Hoogheemraadschap Rijnland ontwikkelden vierdejaars studenten van Hogeschool Inholland ontwerpen voor een aan te leggen kistdam langs de IJsseldijk in Gouda.

Na vooronderzoek deelden ze het gebied in vieren en ontwikkelden voor iedere deel een alternatief. De resultaten van het onderzoek zijn beschreven in een rapport voor de opdrachtgever. Dit onderzoek is een van de vele projecten van de Groene Hart Academie, een kenniswerkplaats waarin onderwijs en onderzoek samenwerken aan de vernieuwing van de leefomgeving. Kennisvraagstukken uit de regio worden er verbonden aan het onderwijs.  Leerlingen en studenten van de deelnemende onderwijsinstellingen gaan er door middel van onderwijsprojecten mee aan de slag. Initiatiefnemers van deze academie zijn de gemeente Nieuwkoop, Hogeschool Inholland Delft, IPC Groene Ruimte en Wellantcollege. De Groene Hart Academie organiseert o.a.  onderwijsprojecten en stageopdrachten, excursies, symposia en expertmeetings.

Links