Duurzame en geïntegreerde gewasbescherming mede tot stand brengen

Lespakketten voor duurzame en geïntegreerde gewasbescherming

De overheid wil het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verduurzamen en geïntegreerde gewasbescherming stimuleren. Op initiatief van de Stuurgroep Gewasbescherming van de AOC Raad hebben onderzoekers en docenten lespakketten samengesteld voor het mbo.

De lespakktteen die onderzoekers van PPO (Wageningen UR) met docenten van AOC Oost en Citaverde College samenstelden gaan bijvoorbeeld over natuurlijke vijanden, onkruid, insecten en gewasbescherming. De lespakketten bevatten vakinhoudelijke presentaties, filmpjes, artikelen en een quiz. Ze worden zeer intensief gebruikt. Als vervolg op deze lespakketten is in samenwerking met het Ontwikkelcentrum in Wikiwijs een cursus 'Gewasbescherming op het bedrijf' in de vorm van een arrangement samengesteld. Een aantal leereenheden van deze cursus leidt op tot het vakbekwaamheidsbewijs 'Uitvoeren gewasbescherming (spuitlicentie A)'. [Deze cursus is alleen beschikbaar met een  gratis entree-account]

Links