Werken aan meer culturele diversiteit in groen onderwijs

Meer diversiteit in groen onderwijs

Het Nederlandse MKB telt steeds meer allochtone ondernemersDe vraag naar goed opgeleide medewerkers en zeker ook de internationale focus van de foodsector biedt juist jongeren met een dubbele culturele achtergrond goede kansen op werk.

Het is dus van belang dat meer allochtone jongeren hun kansen op de arbeidmarkt vergroten door een groene opleiding te volgen.

Meer diversiteit in het groene onderwijs. Dat verrijkt en is tegelijk noodzakelijk om in de toekomst aan de vraag van de arbeidsmarkt in de groene sector te voldoen. Het project Kies Kleur in Groen (KKiG) beoogt daarom een grotere diversiteit aan leerlingen aan te spreken. Basis is het actieplan Kies Kleur in Groen, dat in oktober 2008 door alle AOCís, de VBG, Stoas Hogeschool, Wageningen UR en Aequor is ondertekend en aangeboden aan minister Gerda Verburg. 

Het actieplan betrekt naast etniciteit ook religie, levensbeschouwing, sociale achtergrond, seksuele, politieke en sociale voorkeur en het verschil tussen stad en platteland bij de uitgangspunten. In het actieplan zijn vijf hoofdambities benoemd, waarbinnen elke convenantpartner zijn eigen profiel bepaalt. Op basis van het eigen beleid van de groene instellingen en locaties biedt Kies Kleur in Groen ondersteuning op maat en in de regio.

Links