Met burgers kansen zoeken in krimpregio's

Op zoek naar nieuwe kansen in de Achterhoek

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein zochten in de Achterhoek naar nieuwe kansen voor deze krimpende regio. Ze deden dat in navolging van het eerder uitgevoerde succesvolle project 'Jonge Friezen foarút'.

De studenten interviewden jongeren over hun wensen, hun opvattingen te delen met ouderen en vervolgens conclusies te trekken. Dat laatste onderdeel voerden ze uit in samenwerking met Hogeschool Arnhem Nijmegen met toepassing van de narratieve onderzoekstechniek.  Met hun aanbevelingen in het onderzoeksrapport kunnen verschillende instanties zoals de Dorpsraad, Vereniging Kleine Kernen en Achterhoek Agenda 2020 aan de slag. Met dit project haalt Hogeschool Van Hall Larenstein nieuwe kennis de school binnen en krijgen studenten een waardevolle aanvulling op hun opleiding.

 

Links