Jongeren inspireren tot oplossen van vraagstukken

Nieuwsgierige studenten werken aan voedingsvraagstukken

Gezonde voeding is belangrijk voor een gezond leven. De combinatie van biomedische wetenschap en voedingstechnologie geeft bruikbare aanknopingspunten voor de oplossing van allerlei voedingsvraagstukken.

De voedingsbranche heeft behoefte aan medewerkers die daarmee aan de slag kunnen. Het Lectoraat Food, Health and Safety bij Hogeschool Van Hall Larenstein inspireert studenten van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie op het gebied van gezonde voeding. Oplossingen van belangrijke voedingsvraagstukken van bedrijven worden gevonden door studenten van lecor Feike van der Leij. Zij wiillen weten hoe het zit. Dat is de basis van jonge professionals waar de voedingsbranche behoefte aan heeft. Met afgestudeerde projectingenieurs bedrijven helpen bij het innoveren doet Van der Leij werkt samen met Wageningen UR, Rijksuniversiteit Groningen, het hbo en mbo.

 

Links

  • Voedingsmiddelentechnologie in Leeuwarden met lector Feike van der Leij

    Filmpje op YouTube 36.php