Woningbouwcoöperaties helpen met de inrichting van een groene leefomgeving

Samen een binnentuin inrichten

Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein richten samen met bewoners van een gerenoveerd woonblok in Arnhem van de sociale wooncoöperatie Vivare een binnentuin in.

Voor de wooncoöperatie biedt het project de mogelijkheid om bewoners te laten participeren en tot creatieve ideeën te komen. Derdejaars studenten Management Buitenruimte van de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting doen met dit project ervaring op in deze sector en de hogeschool wordt hierdoor in staat gesteld een dergelijk onderwijsproject uit te voeren. Bovendien biedt het de hogeschool de mogelijkheid om haar netwerk te verbreden.

 

Links