Scholing medewerkers Waterschap

Opleidingstraject Waterschap Brabantse Delta

Helicon Opleidingen leidt in een traject van twee jaar zestig medewerkers van Waterschap Brabantse Delta op voor een mbo-diploma op niveau 2 of 3. Het gaat om medewerkers van de afdeling Onderhoud.

Cursisten kunnen tijdens de cursus praktijkcases inbrengen en gespecialiseerde medewerkers van het waterschap worden ingezet als gastdocent. Hierdoor  leren de cursisten van elkaar en krijgen ze ook meer begrip voor elkaars werk. De deelnemers krijgen beter zicht op hun positie in het geheel van het waterschapswerk en wisselen makkelijker kennis uit. Voor Helicon Opleidingen resulteert deze aanpak in nieuwe kennis voor de reguliere opleidingen.

Links