Kenniscirculatie versterken voor ondernemers in een gezonde bedrijfstak

Zomercursus varkenshouderij

HAS Hogeschool verzorgt sinds 2010 jaarlijks de zomercursus Varkenshouden 2020 op het Varkensproefbedrijf Sterksel. Cursusdeelnemers zijn jonge professionals in de varkenshouderij en studenten.

Deze cursus van twee weken is tot stand gekomen door samenwerking met VIC Sterksel, CAH Vilentum, Wageningen UR en de Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht. Daarnaast is er inbreng van het bedrijfsleven, onderzoek en ondersteunende organisaties.  Met deze cursus willen de drie onderwijsinstellingen de kenniscirculatie in de varkenshouderij tussen onderwijs en bedrijfsleven versterken en het varkenshouderijonderwijs vernieuwen.  Dat is dringend nodig want de varkenshouderij wordt steeds kennisintensiever en ondernemers hebben behoefte aan nieuwe kennis om hun bedrijf optimaal te laten floreren. In de cursus komen vanuit verschillende disciplines de nieuwste inzichten aan bod.  Belangrijke onderwerpen zijn de toekomst van de sector, nieuwe marktconcepten, marktoriëntatie en businessmodellen.

Links